چرا ماه تنهاست؟

خوب روی این سوال فکر کنید و تا جمعه عصر نظراتتون رو بنویسید بعد از اون من جواب رو میگم.